website builder

Konferanslar

Topluluğumuz, üyelerinin gelişimi için farklı alanlarda çalışan bilim adamlarını üniversitemize davet ederek yaptıkları çalışmaları aktarmaları amacıyla çeşitli konferanslar düzenlemektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar çok sayıda konferans gerçekleştirilmiştir. Son dönemlerde gerçekleştirilen konferanslar için bkz. Mersin Müzesi Konferansları

Arkeoloji Öğrenci Konferansları

MART, üyelerinin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla, Topluluk üyesi öğrencilerin sunumlar yaptığı toplantılar düzenlemektedir. İlki 2012 yılında gerçekleştirilen bu toplanıtıların ikincisi ise 2013 yılında üniversitemizin Prof.Dr. Uğur ORAL Kültür Merkezi C Salonunda yapılmıştır. Bu toplantılarda sunum yapan lisans öğrencileri çalışmalarını Arkeoloji bölümü Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin danışmanlığında hazırlamaktadırlar. Bu kapsamda, öğrenciler bilimsel konularda hazırladıkları sunularını Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanlarının katıldığı bir ortamda sunmaktadırlar.


Adres

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
A Blok B1 208 Çiftlikköy Kampüsü Mersin 

İletişim

Email: mart@mersin.edu.tr