Mobirise review

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi destekli Çocuklar İçin Arkeoloji Okulu projesi gerçekleştirildi

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı’nın 4004 Doğa Eğitimleri ve Bilim Okulları Çağrısı kapsamında desteklenen, Yürütücülüğünü  Dr. Ümit AYDINOĞLU’nun üstlendiği, Mersin Üniversitesi’nin “Çocuklar İçin Arkeoloji Okulu” projesi 22.09.2012 – 24.11.2012 tarihleri arasında uygulandı.

Mobirise

Amaç

Arkeoloji diğer bilim dalları gibi ortak bir hedefe hizmet etmektedir. Bizim bu okulu oluşturma amacımız öncelikle yıllar süren arkeoloji eğitimimizle kazandığımız bilgiyi ve deneyimi paylaşmak ve bunları yaşa uygun aktarmaktır. Arkeolojiyi ulaştıracağımız kitleyi, bilim için teşvik ederek bağımsız düşünmeyi, araştırmayı ve öğrenmenin sürekliliği konusunda güdülemeyi planlıyoruz. Bu sayede toplumda yerlerini ve önemlerini keşfetmelerine ve böylelikle kendine güvenen, ayrıca birbirine saygılı ve destek olan bireylerin yetişmesinde katkımız olacağına umuyoruz. Arkeolojiyi anlayacak yaştaki çocuklara, gençlere ve her yaştan meraklısına ulaştırarak, ülkemizin tarihi ve arkeolojik zenginliği için ortak bir bilinç oluşturulmasında payımıza düşeni yapacağımıza inanıyoruz.

Mobirise

Yöntem

Bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasının oldukça önemli olduğu fikrinden yola çıkarak hedef kitlenin seviyesine uygun; bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayacak şekilde uygulamalar gerçekleştirilecektir. Arkeoloji biliminin yöntemlerine ve Antik Dönem uygarlıklarına, kültürel mirasa ait bilgi bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla hedef kitleye aktarılacaktır. Böylece, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanmaktadır.

Mobirise

Eğitmenler

Yapılması planlanan etkinlikler ve kazandırılması amaçlanan becerilerin bilimsel yöntemler olması sebebiyle, proje kapsamında Arkeoloji ile bağlantılı farklı bilim dallarından eğitmenlere de yer verilmesi ve hedef kitleye farklı bakış açıları kazandırılması da planlanmıştır.Böylece, projeye disiplinlerarası bir bilimsel içerik kazandırmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda, hedef kitleye Psikoloji, Tarih, Felsefe, Mimarlık gibi bilim alanlardan gelen eğitmenlerin de katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu Amaçla, aşağıda ismi yeralan eğitmenlerimiz projede görev almışlardır:

Adres

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
A Blok B1 208 Çiftlikköy Kampüsü Mersin 

İletişim

Email: mart@mersin.edu.tr