bootstrap website templates

Köy Okullarında Arkeoloji Dersleri

Topluluğumuz, Mersin ili Erdemli ve Silifke ilçelerindeki zengin arkeolojik kalıntıların korunması için, kalıntılarla birlikte yaşayan köylere giderek okul çocuklarına eğitim veriyor. Tam 13 yıldır.

Mobirise

Arkeolojik Tahribat

Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi (KAAM) ve Arkeoloji Topluluğu (MART) kültürel mirası korumak için çaba gösteriyor. Mersin İli Erdemli ve Silifke İlçelerine bağlı köylerde son yıllarda, tarla açmak ve arazi elde etmek için arkeolojik alanların tahrip edildiği ve buralardaki arkeolojik eserlerin kaldırılarak bu alanların tarımsal etkinliklerde kullanıldıkları görülmektedir. Bu kapsamda, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öncelikle durum tespiti yapan ayrıntılı bir rapor hazırlayarak resmi kurumların ve basının dikkatine sunmuştur. Bu raporda yeralan çözüm önerileri içerisinde, sivil toplum kuruluşlarının yapması gereken işler kapsamında, mevcut bölgedeki köy ve kasaba yerleşimlerinde toplantılar düzenlenerek yöre halkına bilgi verilmesi çalışmaları yeralmaktadır.
Mobirise

Köy Okullarında Arkeoloji Dersleri

Bu kapsamda bu tahribatın önlenmesi için bir proje başlatılmıştır. Proje kapsamında önceden tespit edilen köy okullarına giderek toplantılar düzenlemektedir. Bu hedefle,  çok sayıda okula gidilmiştir. Bu toplantılar kapsamında, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından İlköğretim Okulu öğrencilerine Arkeolojiyi ve Mersin’in kültürel zenginliğini tanıtan renkli ve eğlenceli sunumlar yapılmakta, MART üyesi öğrenciler tarafından da, bölgenin tarihsel ve kültürel değerlerini anlatan bir afiş sergisi eşliğinde öğrencilere arkeoloji hakkında bilgiler verilerek tarihi eserleri koruma bilinci kazandırılmaya çalışılmaktadır. Etkinliklere katılan öğrenciler, MART üyeleri tarafından toplanan kırtasiye malzemeleri de dağıtılmaktadır. Böylece, anlatılanların daha kalıcı olması sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere katılım sertifikası ve broşürler de dağıtılmaktadır.

Bugüne kadar çok sayıda okul ziyaret edilmiş ve arkeolojik alanlara yakın ikamet eden çok sayıda öğrenciye doğrudan ulaşılmıştır. 

Mobirise

Amaç

Arkeolojik alanların korunması, bu alanlara yakın yerlerde yaşayan insanların bunları sahiplenmesiyle mümkün olabilecektir. Bu kapsamda arkeolojik eserlerin niçin önemli oldukları, niye korunmaları gerektiği ve bunlarla ilgili yasal sürecin ne olduğu konularında köylerde ve köylerdeki okullarda yapılacak bilgilendirme toplantıları önem taşımaktadır. Gidilen köy ve kasabalarda, yakın çevrelerinde bulunan eserlerin ne olduğu hakkında yapılacak görsel anlatımlar ve dağıtılacak yazılı materyalin (broşür vb.), bu eserler hakkında bir bilinç uyandıracağı ve halkın bu eserleri sahiplenmesini sağlanacağı düşünülmelidir. Bu konuda Mersin Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu (MART) ve Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi (KAAM) çalışmalar başlatmışlardır. Mersin Üniversitesi, Mersin Valiliği ve bağlı kuruluşlarının (Milli Eğitim Müdürlüğü) destekleri bu çalışmaların sosyal ayağının da en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.


Bir nesil bu projeyle büyüdü

13

yıl

proje kapsamında etkinlikler yapıldığı yıl sayısı

55

okul 

Proje kapsamında, Mersin ilçe ve köylerinde ziyaret edilen okul sayısı

5000

öğrenci

Okullarda ulaşılan yaklaşık öğrenci sayısı. Bir nesil bu projeyle büyüdü.

Adres

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
A Blok B1 208 Çiftlikköy Kampüsü Mersin 

İletişim

Email: mart@mersin.edu.tr