ÇOCUKLAR İÇİN ARKEOLOJİ OKULU 

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı’nın 4004 Doğa Eğitimleri ve Bilim Okulları Çağrısı kapsamında desteklenen, Yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. Ümit AYDINOĞLU’nun üstlendiği, Mersin Üniversitesi’nin “Çocuklar İçin Arkeoloji Okulu” projesi 22.09.2012 – 24.11.2012 tarihleri arasında uygulanmaktadır.

AMAÇ

Arkeoloji diğer bilim dalları gibi ortak bir hedefe hizmet etmektedir. Bizim bu okulu oluşturma amacımız öncelikle yıllar süren arkeoloji eğitimimizle kazandığımız bilgiyi ve deneyimi paylaşmak ve bunları yaşa uygun aktarmaktır. Arkeolojiyi ulaştıracağımız kitleyi, bilim için teşvik ederek bağımsız düşünmeyi, araştırmayı ve öğrenmenin sürekliliği konusunda güdülemeyi planlıyoruz. Bu sayede toplumda yerlerini ve önemlerini keşfetmelerine ve böylelikle kendine güvenen, ayrıca birbirine saygılı ve destek olan bireylerin yetişmesinde katkımız olacağına umuyoruz. Arkeolojiyi anlayacak yaştaki çocuklara, gençlere ve her yaştan meraklısına ulaştırarak, ülkemizin tarihi ve arkeolojik zenginliği için ortak bir bilinç oluşturulmasında payımıza düşeni yapacağımıza inanıyoruz.


Ülkemiz oldukça zengin kültürel mirasa sahiptir. Özellikle Anadolu’nun sahip olduğu konumu, Tarih Öncesi ve Tarihsel Çağlarda önemli uygarlıkların bu topraklarda yerleşmesine ve gelişmesine yol açmıştır.  Bugün, binlerce yıllık geçmişe ait çok sayıda eski eser ülkemizin topraklarında bulunmaktadır ve bunlar günlük hayatımızın neredeyse her alanında yer almaktadırlar. Bu proje, bu zengin mirasın yeni yetişen nesle tanıtılması ve bunun incelenmesi için kullanılan bilimsel yöntemlerin öğretilmesini amaçlamaktadır. Böylece, çocukların bu mirasın önemini kavraması, bilimsel yöntemlerle yapılacak çalışmalar sonucu geçmişin anlaşılabileceginin farkına varması ve geçmişe ait bilgilerin günümüzü şekillendirmede ne kadar önem taşıdığının farkına varmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

YÖNTEM

Bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasının oldukça önemli olduğu fikrinden yola çıkarak hedef kitlenin seviyesine uygun; bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayacak şekilde uygulamalar gerçekleştirilecektir.


Arkeoloji biliminin yöntemlerine ve Antik Dönem uygarlıklarına, kültürel mirasa ait bilgi bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla hedef kitleye aktarılacaktır. Böylece,  katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanmaktadır.

ETKİNLİKLER

Projenin uygulanacagı alan olan Mersin, sahip olduğu oldukça zengin kültürel mirasıyla Türkiye’nin önde gelen alanlarından biridir. Mersin’deki İlköğretim öğrencilerine yaşadıkları kentte ve yakın çevresinde bulunan eski eserlerin ne olduğu ve bunların ne anlama geldiğinin öğretilmesi, geçmişin günümüze etkilerinin anlatılması ve bunların korunmasının öneminin anlatılması, eski eserlerin korunması için bilinçli bir nesil yetiştirilmek için antik kentlere geziler düzenlenecektir.


Proje kapsamında hazırlanan programlar-etkinliklerin hedef kitleye farklı yöntemler kullanılarak aktarılması ve böylece, bilginin daha kalıcı olması da amaçlar arasındadır. Bu kapsamda, Mersin ve çevresindeki arkeolojik alanlarda gözlemler yapılması, deneysel kazı çalışmaları yapılması, seramik atölyesi ve Antik Dönem kıyafetlerini tanıtan çalışmalarla grup çalışmalarının gerçekleştirilmesi, hedeflenen amaçlara ulaşmak için kullanılacaktır.

EĞİTMENLER

Yapılması planlanan etkinlikler ve kazandırılması amaçlanan becerilerin bilimsel yöntemler olması sebebiyle, proje kapsamında Arkeoloji ile bağlantılı farklı bilim dallarından eğitmenlere de yer verilmesi ve hedef kitleye farklı bakış açıları kazandırılması da planlanmıştır.Böylece, projeye disiplinlerarası bir bilimsel içerik kazandırmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda, hedef kitleye Psikoloji, Tarih, Felsefe, Mimarlık gibi bilim alanlardan gelen eğitmenlerin de katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu Amaçla,  aşağıda ismi yeralan  eğitmenlerimiz projede görev almışlardır:


Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL

(Mersin. Üni. Fen-Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü)


Prof. Dr. Ayşe AYDIN

(Muğla Sıtkı Koçman Üni. Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü)


Prof. Dr. Engin AKDENİZ

(Adnan Menderes Üni. Fen-Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü)


Yrd. Doç. Dr. Ümit AYDINOĞLU

(Mersin. Üni. Fen-Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü)


Yrd.Doç.Dr. Şenay ÖZDEMİR GÜMÜŞ  

(Mersin. Üni. Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü)


Öğr. Gör. Nesibe ÇAKIR

(Mersin. Üni. Fen-Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü)


Öğr. Gör. Dr. Kadir ÇAKIR

(Mersin. Üni. Fen-Edebiyat Fak. Psikoloji Bölümü)


Öğr. Gör. Dr. Burak BELGE

(Mersin. Üni. Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)


Dr. Sinan MİMAROĞLU

(İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

UZMANLAR


Projenin gerçekleştirilmesinde görev alan uzmanlar ise şunlardır:Yrd. Doç. Dr. Ümit AYDINOĞLU

(Mersin. Üni. Fen-Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü)


Öğr. Gör. Nesibe ÇAKIR

(Mersin. Üni. Fen-Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü)


Arş.Gör. Seçil ÖMÜR

(Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmei Bölümü)


Soner YURTDAŞ

(Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Şb.)

REHBERLER


Projenin gerçekleştirilmesinde görev alan Rehberler ise şunlardır:


Arkeolog Ahmet MÖREL (MA) (Me. Ü. Arkeoloji Bölümü Doktora Öğrencisi)

Arkeolog Ulus TEPEBAŞ (MA) (Me. Ü. Arkeoloji Bölümü Doktora Öğrencisi)

Arkeolog Özlem DÜZENLİ (Me. Ü. Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi) Arkeolog Fatma EFE (Me. Ü. Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi)

Arkeolog Didem SÖNMEZ (Me. Ü. Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi)

Arkeolog Muzaffer  YILMAZ (Me. Ü. Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi)

Arkeolog İlkay GÖÇMEN (Me. Ü. Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi)

Zeliha ELDEM (Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Şubesi)

Proje kapsamında Mersin Üniversitesi Çiftlikköy kampüsü içerisinde Deneysel Arkeolojik Kazı Alanı Yapıldı....