KÖY OKULLARINDA ARKEOLOJİ DERSLERİ

Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi (KAAM) ve Arkeoloji Topluluğu (MART) Arkeolojik Yokoluş Projesi ile kültürel mirası korumak için çaba gösteriyor. Mersin İli Erdemli ve Silifke İlçelerine bağlı köylerde son yıllarda, tarla açmak ve arazi elde etmek için arkeolojik alanların tahrip edildiği ve buralardaki arkeolojik eserlerin kaldırılarak bu alanların tarımsal etkinliklerde kullanıldıkları görülmektedir. Bu kapsamda, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öncelikle durum tespiti yapan ayrıntılı bir rapor hazırlayarak resmi kurumların ve basının dikkatine sunmuştur. Bu raporda yeralan çözüm önerileri içerisinde, sivil toplum kuruluşlarının yapması gereken işler kapsamında, mevcut bölgedeki köy ve kasaba yerleşimlerinde toplantılar düzenlenerek yöre halkına bilgi verilmesi çalışmaları yeralmaktadır.


Bu kapsamda bu tahribatın önlenmesi için bir proje başlatılmıştır. Proje kapsamında önceden tespit edilen köy okullarına giderek toplantılar düzenlemektedir. Bu hedefle, önceki yıllarda çok sayıda okula gidilmiştir. Bu yıl da projenin devam ettirilmesi köy okullarına gidilerek toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu toplantılar kapsamında, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından İlköğretim Okulu öğrencilerine  Arkeolojiyi ve Mersin’in kültürel zenginliğini tanıtan renkli ve eğlenceli sunumlar yapılmakta, MART üyesi öğrenciler tarafından da, bölgenin tarihsel ve kültürel değerlerini anlatan bir afiş sergisi eşliğinde öğrencilere arkeoloji hakkında bilgiler verilerek tarihi eserleri koruma bilinci kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bugüne kadar çok sayıda okul ziyaret edilmiş ve arkeolojik alanlara yakın ikamet eden yaklaşık olarak 3000 öğrenciye doğrudan ulaşılmıştır. 2015 yılında Silifke’de Uzuncaburç ve Canbazlı İÖO, Erdemli’de Esenpınar ve Karakeşli İÖO’ları ziyaret edilmiştir. Köy okullarında öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri de dağıtarak, yapılan etkinliğin akılda kalıcı olmasına çalışmaktadır. Bu yılki çalışmalarda Turizm Fakültesi öğrencilerinin katkılarıyla palyaço gösterileri de düzenlenmiştir.


ARKEOLOJİK  YOKOLUŞ PROJESİ NEDİR ?  ve  NEDEN KÖY OKULLARINDA ARKEOLOJİ DERSLERİ ?

Mersin kentinin sahip olduğu arkeolojik mirasın korunması, bunun sonraki nesillere aktarılması ve bu zenginliğin Mersin’in olduğu kadar insanlığın ortak kültürü ve geçmişi olduğu düşüncesinden yola çıkarak, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan arkeolojik eserlerin korunması amacıyla; Mersin Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu (MART) tarafından bir proje başlatıldı: ARKEOLOJİK YOKOLUŞ.

Mersin ve çevresindeki arkeolojik tahribatın önlenmesine yönelik olarak çabalar uzun zamandır sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL ve Yrd. Doç. Dr. Ümit AYDINOĞLU tarafından hazırlanan kapsamlı rapor başta Mersin Valiliği olmak üzere birçok kuruma yollanmış, ayrıca da kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu rapor, bölgedeki Arkeolojik tahribatın nedenleri konusunda kapsamlı bir tespit yapmakta ve buna yönelik çözüm önerilerini içermektedir.

Öğrenciler MART üyelerinin hazırladığı sergiyi gezerek Arkeoloji hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldular.

İlköğretim Okulu öğrencilerine etkinliğe katıldıkları için, özel olarak hazırlanan katılım sertifikaları dağıtıldı.

ARKEOLOJİK  YOKOLUŞ PROJESİ

Arkeolojik alanların korunması, bu alanlara yakın yerlerde yaşayan insanların bunları sahiplenmesiyle mümkün olabilecektir. Bu kapsamda arkeolojik eserlerin niçin önemli oldukları, niye korunmaları gerektiği ve bunlarla ilgili yasal sürecin ne olduğu konularında köylerde ve köylerdeki okullarda yapılacak bilgilendirme toplantıları önem taşımaktadır. Gidilen köy ve kasabalarda, yakın çevrelerinde bulunan eserlerin ne olduğu hakkında yapılacak görsel anlatımlar ve dağıtılacak yazılı materyalin (broşür vb.), bu eserler hakkında bir bilinç uyandıracağı ve halkın bu eserleri sahiplenmesini sağlanacağı düşünülmelidir. Bu konuda Mersin Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu (MART) ve Arkeoloji bölümü çalışmalar başlatmışlardır. Mersin Üniversitesi, Mersin Valiliği ve bağlı kuruluşlarının (Milli Eğitim Müdürlüğü) destekleri bu çalışmaların sosyal ayağının da en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.


Çalışmalar kapsamında, İlköğretim Okulu öğrencilerine “Mersin ve Çevresinde Bulunan Tarihi Eserler ve Bunların Korunması” başlıklı, bölgenin tarihsel ve kültürel zenginliklerini içeren bir sunum yapılmaktadır. MART üyeleri tarafından, bölgenin tarihsel ve kültürel değerlerini anlatan bir afiş sergisi açılarak öğrencilere bilgi verilmektedir. Etkinliklere katılan öğrenciler, MART üyeleri tarafından toplanan kırtasiye malzemeleri de dağıtılmaktadır. Böylece, anlatılanların daha kalıcı olması sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere katılım sertifikası ve broşürler de dağıtılmaktadır.


Etkinlik kapsamında MART üyesi öğrenciler bir gece kurulan kampa katılarak çadır kurmaktadırlar.


 1. 17 Agustos 2001 Canbazlı Köyü Köy Kahvesi - Silifke

 2. 18 Agustos 2001 Hüseyinler Köyü Köy Kahvesi - Erdemli

 3. 07 Aralık 2006 Esenpınar Kasabası İlköğretim Okulu - Erdemli

 4. 19 Nisan 2007 Şahmurlu Köyü Köy Kahvesi - Silifke

 5. 19 Nisan 2007 Uzuncaburç İlköğretim Okulu - Silifke

 6. 17 Nisan 2008 Canbazlı Köyü İlköğretim Okulu - Silifke

 7. 20 Nisan 2009 İmamlı Köyü İlköğretim Okulu - Silifke

 8. 20 Nisan 2009 Keşlitürkmenli Köyü İlköğretim Okulu - Silifke

 9. 21 Nisan 2009 Aslanlı Köyü İlköğretim Okulu - Erdemli

 10. 21 Nisan 2009 Hüsametli Köyü İlköğretim Okulu - Erdemli

 11. 21 Nisan 2009 Tapureli Köyü İlköğretim Okulu - Erdemli

 12. 19 Nisan 2010 Alibeyli Köyü İlköğretim Okulu - Erdemli

 13. 19 Nisan 2010 Sarıkaya Köyü İlköğretim Okulu - Erdemli

 14. 20 Nisan 2010 Güzeloluk Köyü İlköğretim Okulu - Erdemli

 15. 20 Nisan 2010 Sorgun Köyü İlköğretim Okulu - Erdemli

 16. 03 Mayıs 2011 Limonlu İlköğretim Okulu Limonlu-Erdemli

 17. 03 Mayıs 2011 Üçtepe İlköğretim Okulu Kocahasanlı-Erdemli

 18. 04 Mayıs 2011 Ayaş İlköğretim Okulu/Erdemli

 19. 04 Mayıs 2011 Erdemli Memduh Türkoğlu İlköğretim Okulu -Erdemli

 20. 17 Nisan 2012 Çiriş İlköğretim Okulu - Erdemli

 21. 17 Nisan 2012 Koramşalı İlköğretim Okulu - Erdemli

 22. 18 Nisan 2012 Ovacık İlköğretim Okulu - Silifke

 23. 18 Nisan 2012 Karadedeli İlköğretim Okulu - Silifke

 24. 07 Mayıs 2014 Dağlı İlköğretim Okulu - Erdemli

 25. 07 Mayıs 2014 Sömek İlköğretim Okulu - Silifke

 26. 08 Mayıs 2014 Yeğenli İlköğretim Okulu - Silifke

 27. 08 Mayıs 2014 Sarıaydın İlköğretim Okulu - Silifke

 28. 16 Nisan 2015 Canbazlı İlkokulu - Silifke

 29. 16 Nisan 2015 Uzuncaburç İlkokulu - Silifke

 30. 17 Nisan 2015 Esenpınar İlkokulu - Erdemli

 31. 17 Nisan 2015 Karakeşli İlkokulu - ErdemliTEŞEKKÜR

MEÜ Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi (KAAM)

MEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

MEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL (MEÜ  Arkeoloji Bölüm Bşk.)

MEÜ Doğa Sporları Topluluğu (sağladıkları kamp malzemeleri için)

Akdeniz Çivi (maddi yardımları ile öğrencilere kırtasiye yardımı yapılmıştır)

Fahri İNANÇ - Lüks Mersin Seyahat

Selda ÜN - İstanbul Kongre Merkezi

Arzu GÖRGÜLÜ - Ezgi BAKAN MEÜ İletişim Fakültesi Öğrencileri


Geleneksel hale gelen kamp kapsamında bu yıl 30 MART üyesi kamp kurdu.

İlköğretim Okulu öğrencilerine Yrd. Doç.Dr. Ümit AYDINOĞLU tarafından Arkeoloji dersleri verildi.

Limonlu İÖO ögrencileri, MART üyeleri tarafından kurulan seramik atölyesinde çalıştılar

Limonlu İÖO öğrencileri, MART üyeleri tarafından açılan seramik atölyesinde çalıştılar ve antik dönem seramik formlarının benzerlerini yaptılar. Seramik atölyesini, Güzel Sanatlar Fakültesinden aramıza katılan Burak yönetti.

MART üyelerinin topladığı kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtıldı.